Omaisten opas

Tiivistelmä muistettavista asioista hautauksen järjestelyssä.


Hautauslupa ja kuolintodistus

Hoitava- tai ruumiinavauksen suorittanut lääkäri kirjoittaa
vainajalle hautausluvan, joka tulee toimittaa siihen seurakuntaan, jossa
hautaus suoritetaan. Jos kyseessä on polttohautaus, hautauslupa on
toimitettava myös tuhkauksen suorittavaan seurakuntaan. Siunausaika- ja hautapaikkavarauksia voi sopia jo ennen hautausluvan toimittamista seurakuntaan. Kuolintodistus toimitetaan sairaalasta, terveyskeskuksesta tms. virkateitse rekisteriviranomaiselle.


Siunaustilaisuus
-Siunaustilaisuuden ajankohdan ja paikan varaaminen kirkkoherranvirastosta tai hautaustoimiston kautta

-Siunaamaan tuleva pappi ja kanttori

-Omaisten toivotaan ottavan yhteyttä siunaavaan pappiin ennen siunaustilaisuutta

-Siunaustilaisuuden virsistä ja mahdollisista musiikkiesityksistä sopiminen joko papin tai kanttorin kanssa

-Siunausohjelmalehtisen painatus haluttaessa

-Valokuvauksesta sopiminen

-Kantajien sopiminen. Kantajia tarvitaan, jos arkku saatetaan ulos
kappelista/kirkosta ja lasketaan hautaan. Yleensä kuusi henkilöä,
vähintään neljä. Kantajia järjestyy tarvittaessa myös hautaustoimiston
toimesta.


Hautapaikka
-Hautapaikkaa koskevissa asioissa voidaan kääntyä joko hautauspaikkakunnan seurakunnan tai hautaustoimiston puoleen

-Hautaus uuteen hautapaikkaan tai vanhaan sukuhautaan

-Vanhan hautapaikan muistomerkin poissiirrosta, asennuksesta ja kaiverruksesta voidaan sopia hautaustoimiston kanssa

-Uudelle hautapaikalle väliaikainen puuristi tai uusi hautakivi

-Haudan kukkahoitosopimus seurakunnan kanssa


Kukat
-Kukkakoriste arkun päälle siunaustilaisuuteen

-Omaisten kukkalaitteet, muistolauseita kukkalaitteisiin saa tilattua hautaustoimistosta.

-Kappelin/ kirkon koristelu

-Muistotilaisuuspaikan koristelu

-Haudan havutus

-Uurnakoriste


Muistotilaisuus
-Muistotilaisuuden pitopaikka järjestyy seurakunnan viraston tai hautaustoimiston kautta.

-Paikan ja tarjoilujen varaamisessa otettava huomioon arvioitu tilaisuuteen saapuvien henkilöiden määrä.

-Tilaisuuden ohjelma ja adressien lukijan sopiminen.

-Muistopöytään valokuva vainajasta.